1050 Câu Trắc Nghiệm Địa Lí 12 Theo Từng Chủ Đề Có Đáp Án

0
211

Dưới đây là 1050 câu trắc nghiệm Địa Lí 12 theo từng chủ đề có đáp án cả năm. Bài tập bao gồm 10 chủ đề sau:VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP; VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ; ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM; VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN; ĐỊA LÍ DÂN CƯ; CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ; ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ; ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ; VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO; CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 131 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200