12 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số Lớp 8 Chương III-Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

1
6419

Dưới đây là 12 đề kiểm tra 1 tiết chương III đại số lớp 8-phương trình bậc nhất một ẩn. Đề kiểm tra 1 tiết bao gồm các nội dung: mở đầu về phương trình,  phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải,  phương trình đưa được về dạng ax + b = 0, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bộ đề được viết dưới dạng word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

1
Bình Luận

avatar
200
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Thị Nga Tác giả bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất được bình chọn nhiều nhất
Thị Nga
Khách
Thị Nga

Cảm ơn nhiều.