130 Câu Trắc Nghiệm Đạo Hàm Phương Trình Tiếp tuyến Có Đáp Án

0
677

Dưới đây là 130 câu trắc nghiệm đạo hàm phương trình tiếp tuyến có đáp án và lời giải chi tiết. Bài tập được phân thành các dạng: Định nghĩa đạo hàm; đạo hàm của hàm đa thức, phân thức, chứa căn, hàm lượng giác; vi phân của hàm số; viết phương trình tiếp tuyến . Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 33 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200