200 Câu Trắc Nghiệm Vận Dụng Cao VecTơ-Tích Vô Hướng Có Đáp Án Và Lời Giải

0
110

200 câu trắc nghiệm vận dụng cao vectơ-tích vô hướng có đáp án và lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 124 trang. Bài tập phân thành các dạng: Biểu diễn vectơ; Ba điểm thẳng hàng; Quỹ tích; Tỉ lệ; Min,max; Tích vô hướng. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200