250 Câu Trắc Nghiệm Quy Luật Di Truyền Của MenĐen Có Đáp Án Và Lời Giải

0
265

250 câu trắc nghiệm quy luật di truyền của menđen theo từng mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết giúp các bạn ôn tập và nhận dạng các bài tập một cách có hệ thống. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 64 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200