300 Câu Trắc Nghiệm Chương VecTơ Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
155

Dưới đây là 300 câu trắc nghiệm chương vectơ có đáp án và lời giải chi tiết. Bài tập bao gồm các dạng: xác định vectơ; hai vectơ cùng phương; hai vectơ bằng nhau; tính tổng các vectơ; chứng minh đẳng thức vectơ; tính độ dài vectơ; xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ; phân tích vectơ; tọa độ của điểm. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 38 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200