450 Câu Trắc Nghiệm Sóng Cơ Và Sóng Âm Có Đáp Án

0
95

450 câu trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm có đáp án rất hay được viết dưới dạng file word gồm 39 trang. Bài tập gồm 9 chủ đề: Tính toán các đại lượng cơ bản về sóng và sự truyền sóng; Dao động của hai phần tử trên cùng một phương truyền sóng; Các bài toán cơ bản về giao thoa sóng; Điểm CĐ, CT thỏa mãn điều kiện hình học; Pha dao động của một điểm dao động trên đường trung trực hai nguồn; Đếm bụng, nút trên dây có sóng dừng; Biên độ dao động các điểm trên dây có sóng dừng; Cường độ âm, mức cường độ âm tại một điểm; Lí thuyết về sóng âm. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200