6 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Sinh Học Lớp 10

0
6855

Dưới đây là 6 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 10. Bao gồm các chuyên đề sau: Giới thiệu chung về thế giới sống, sinh học tế bào, cấu trúc của tế bào, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, chu kỳ tế bào, vi sinh vật. Các chuyên đề được viết dưới dạng word gồm 77 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

Bình Luận

avatar
200