600 Câu Trắc Nghiệm Lũy Thừa Mũ Và Lôgarit Có Đáp Án File Word

0
24

600 câu trắc nghiệm lũy thừa mũ và lôgarit có đáp án file word gồm 60 trang. Bài tập bao gồm các dạng toán:lũy thừa; hàm số lũy thừa; lôgarit; hàm số mũ, hàm số lôgarit; phương trình mũ; phương trình lôgarit; phương trình lôgarit và lôgarit; bất phương trình mũ và lôgarit;các bài toán ứng dụng thực tế. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200