62 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương Đạo Hàm 11

0
1332

Dưới đây là 62 câu trắc nghiệm ôn tập chương 5: Đạo hàm lớp 11. Bài tập phân thành các dạng: Đạo hàm của các hàm đa thức, phân thức, chứa căn bậc hai; đạo hàm của các hàm số lượng giác; viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200