90 Câu Trắc Nghiệm Đạo Hàm Của Hàm Số Có Đáp Án

0
5195

Dưới đây là 90 câu trắc nghiệm đạo hàm của hàm số lớp 11 có đáp án. Nội dung là đạo hàm các hàm số đa thức, phân thức, chứa căn, đạo hàm của hàm số lượng giác. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 10 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

Bình Luận

avatar
200