Bài Tập Luyện Tập Chuyên Sâu Ngữ Pháp Tiếng Anh 7 Dành Cho Giáo Viên

0
91

Bài tập luyện tập chuyên sâu ngữ pháp Tiếng Anh 7 dành cho giáo viên rất hay được viết dưới dạng file word gồm 191 trang. Nội dung gồm 12 bài học: MY HOBBIES; HEALTH; COMMUNITY SERVICE; MUSIC AND ARTS; VIETNAMESE FOOD AND DRINKS; THE FIRST UNIVERSITY OF VIETNAM; TRAFFIC; FILMS; FESTIVALS AROUND THE WORLD; SOURCES OF ENERGY; Travelling in the future; AN OVERCROWDED WORLD. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200