Bài tập trắc nghiệm chương 1-hình học không gian 12 theo từng mức độ

0
3457

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm chương 1-hình học không gian lớp 12 theo từng mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng có đáp án. Bài tập bao gồm 5 chủ đề: Khối đa diện, thể tích khối chóp, thể tích khối lăng trụ, thể tích khối nón, thể tích khối trụ, thể tích khối cầu. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở link dưới.

Bình Luận

avatar
200