Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Đạo Hàm Của Hàm Số Và Tiếp Tuyến Có Đáp Án

0
3579

Bài tập trắc nghiệm chương đạo hàm của hàm sốtiếp tuyến có đáp án gồm các chủ đề: định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm; quy tắc tính đạo hàm; đạo hàm của hàm số lượng giác; vi phân; đạo hàm cấp cao. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 100 câu trắc nghiệm với 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

 

Bình Luận

avatar
200