Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 cả năm có đáp án

0
295

Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 cả năm có đáp án được phân theo 15 bài học : công dân với sự phát triển kinh tế; hàng hóa – tiền tệ – thị trường; quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước; chủ nghĩa xã hội; nhà nước xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; : chính sách dân số và giải quyết việc làm; chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường; chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa; chính sách quốc phòng an ninh; chính sách đối ngoại. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 430 câu hỏi trắc nghiệm và 52 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây