Bài Tập Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Có Đáp Án

0
4718

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác có đáp án gồm các dạng toán trắc nghiệm sau: Phương trình lượng giác cơ bản; phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx; phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx; phương trình đối xứng đối với sinx và cosx; phương trình đưa về dạng tích; phương trình lượng giác tổng hợp. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

Bình Luận

avatar
200