Bài Tập Trắc Nghiệm Sóng Dừng Dạng Cơ Bản Có Đáp Án

0
1351

Bài tập trắc nghiệm sóng dừng dạng cơ bản có đáp án gồm 115 câu trắc nghiệm và được viết dưới dạng file word gồm 9 trang. Bài tập phân thành các dạng: Đại cương về sóng dừng; Xác định số nút số bụng và số điểm trong sóng dừng; Biên độ. Khoảng cách giữa hai điểm. Chiều dài dây. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bài trước80 Câu Trắc Nghiệm Về Giao Thoa Sóng Có Đáp Án
Bài tiếp theo80 Câu Trắc Nghiệm Về Sóng Dừng Có Đáp Án
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments