Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7

0
6578

Dưới đây là các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 bao gồm cả đại số và hình học. Tài liệu bao gồm các chuyên đề sau: Các bài toán thực hiện phép tính, Bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, Vận dụng tính chất phép toán để tìm x, y, Giá trị nguyên của biến , giá trị của biểu thức, Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của biểu thức, Dạng toán chứng minh chia hết, Bất đẳng thức, Các bài toán về đa thức một ẩn, Các bài toán thực tế…

Bài trước5 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Lớp 7
Bài tiếp theo12 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6 Có Đáp Án
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments