Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7

0
1044

Dưới đây là các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 bao gồm cả đại số và hình học. Tài liệu bao gồm các chuyên đề sau: Các bài toán thực hiện phép tính, Bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, Vận dụng tính chất phép toán để tìm x, y, Giá trị nguyên của biến , giá trị của biểu thức, Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của biểu thức, Dạng toán chứng minh chia hết, Bất đẳng thức, Các bài toán về đa thức một ẩn, Các bài toán thực tế…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây