Các dạng bài tập nhóm Halogen

0
644

Dưới đây là tài liệu các dạng bài tập nhóm Halogen. Tài liệu được phân thành 2 bài: Bài 1: CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CLO; Bài 2: FLO – BROM – IOT. Mỗi bài có tóm tắt các kiến thức cơ bản xen kẻ các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 29 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây