Các Dạng Bài Tập Về Sóng Âm Có Đáp Án

0
102

Các dạng bài tập về sóng âm có đáp án gồm 90 câu trắc nghiệm được viết dưới dạng file word gồm 15 trang. Bài tập được phân thành các dạng: Đại lượng đặc trưng. Sự truyền âm trong các môi trường; Cường độ âm. Mức cường độ âm; Phân bố năng lượng âm khi truyền đi; Mức cường độ âm liên quan đến thực tế. Đồ thị sóng âm; Bài toán liên quan nguồn nhạc âm. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200