Chuyên Đề Các Bài Toán Về Sự Chia Hết Của Số Nguyên Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8

0
1539

Dưới đây là chuyên đề các bài toán về sự chia hết của số nguyên bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8. Chuyên đề phân thành các dạng toán sau: Chứng minh quan hệ chia hết, Tìm số dư của một phép chia, Tìm điều kiện để xảy ra quan hệ chia hết, Tồn tại hay không tồn tại sự chia hết. Ứng với mỗi dạng toán là các ví dụ có lời giải. Chuyên đề được viết dưới dạng word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200