Chuyên đề di truyền học ở người có lời giải

0
1933

Chuyên đề di truyền học ở người sinh học lớp 12 được trình bày theo bố cục: A. hệ thống kiến thức cơ bản; B. phân dạng bài tập: bao gồm bài tập liên quan đến quy luật di truyền menđen, bài tập liên quan đến quy luật đồng trội, bài tập liên quan đến quy luật di truyền liên kết giới tính, bài tập liên quan đến di truyền quần thể, bài tập liên quan đến phả hệ, bài tập liên quan đến xác suất. Chuyên đề được viết dưới dạng word gồm 18 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200