Dạy Online Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp Toán 11

0
29

Dạy Online một số phương trình lượng giác thường gặp toán 11 gồm các nội dung: Phương trình đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn; phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx; phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx.

 

Bình Luận

avatar
200