Phân Dạng Bài Tập Con Lắc Đơn

0
87

Tài liệu Phân dạng bài tập con lắc đơn gồm 150 câu trắc nghiệm với các dạng sau: Các đại lượng đặc trưng và các công thức tính liên quan; Thí nghiệm con lắc đơn; năng lượng con lắc đơn; viết phương trình dao động của con lắc đơn; vận tốc, gia tốc, lực căng dây của con lắc đơn; con lắc chịu tác dụng của ngoại lực F; con lắc bị vướng đinh. Tài liệu được viết dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200