Phân Dạng Bài Tập Sóng Cơ Và Sự Truyền Sóng Cơ Có Đáp Án

0
176

Phân dạng bài tập sóng cơ và sự truyền sóng cơ có đáp án gồm 165 câu trắc nghiệm được viết dưới dạng file word có 17 trang. Bài tập được phân thành các dạng sau: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng; Độ lệch pha trong sóng cơ học; Tìm số điểm dao động; Phương trình truyền sóng; Bài toán thời gian trong sóng cơ; Biên độ, li độ trong sóng cơ; Khoảng cách giữa 2 điểm trong môi trường truyền sóng; Đồ thị sóng cơ. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200