Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí 11 Cả Năm Có Đáp Án Và Lời Giải

0
877

Bài tập vật lí lớp 11 cả năm có tóm tắt các phương pháp, các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải và đáp án rất hay và được viết dưới dạng file word gồm 261 trang. Bài tập được viết theo từng chương và phân thành các chủ đề, các dạng bài tập sau:

CHƯƠNG I:ĐIỆN TÍCH.ĐIỆN TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 1:LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN
DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN
DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH.
DẠNG 3: TƯƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH
DẠNG 4: CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH
CHỦ ĐỀ 2:BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRƯỜNG
DẠNG I:ĐIỆN TRƯỜNG DO MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA
DẠNG 2. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG DO NHIỀU ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA
DẠNG 3: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU
DẠNG 4:CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG 19
DẠNG 5: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG DO VẬT TÍCH ĐIỆN CÓ KÍCH THƯỚC TẠO NÊN
CHỦ ĐỀ 3:ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
DẠNG I: TÍNH CÔNG CỦA LỤC ĐIỆN. HIỆU ĐIỆN THẾ
CHỦ ĐỀ 4: ĐỀ BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN
DẠNG I:TÍNH TOÁN CÁC ĐẠI LƯỢNG
DẠNG II:GHÉP TỤ CHƯA TÍCH ĐIỆN
DẠNG III:GHÉP TỤ ĐÃ CHỨA ĐIỆN TÍCH
DẠNG IV:HIỆU ĐIỆN THẾ GIỚI HẠN
DẠNG V:TỤ CÓ CHỨA NGUỒN,TỤ XOAY
DẠNG VI: MẠCH CẦU TỤ
DẠNG VII:NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG
CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHỦ ĐỀ I:CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN.HIỆU ĐIỆN THẾ
CHỦ ĐỀ 2:CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN TRỞ
Dạng 1: ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN.SỰ PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ
DẠNG 2:ĐIỆN TRỞ MẠCH MẮC NỐI TIẾP HOẶC SONG SONG
DẠNG 3:ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN TRÒN
DẠNG 4:ĐIỆN TRỞ MẠCH PHỨC TẠP
DẠNG 5: Xác định số điện trở ít nhất và cách mắc khi biết R0 và Rtđ
Dạng 6: Dùng phương trình nghiệm nguyên dương xác định số điện trở
CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CHỈ CHỨA R
CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
CHỦ ĐỀ 6: HAI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU
PHƯƠNG PHÁP 1:PHƯƠNG PHÁP NGUỒN TƯƠNG ĐƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP DÙNG ĐỊNH LUẬT KICHOFF
CHỦ ĐỀ 7:CÔNG-CÔNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
CHỦ ĐỀ 2: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
DẠNG 1: ĐIỆN PHÂN CÓ DƯƠNG CỰC TAN
DẠNG 2: ĐIỆN PHÂN KHÔNG CÓ DƯƠNG CỰC TAN
CHƯƠNG IV:TỪ TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 1:TỪ TRƯỜNG CỦA DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT.NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG
CHỦ ĐỂ 2:LỰC TỪ
DẠNG 1:LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN
DẠNG 2:LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN HAI DÒNG ĐIỆN SONG SONG
DẠNG 3:LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN KHUNG DÂY `
DẠNG 4: LỰC LORENXƠ
CHƯƠNG V:CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
DẠNG 1:XÁC ĐỊNH CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
DẠNG 2: TÍNH TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
DẠNG 3: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG
DẠNG 4:HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM
CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
DẠNG I:ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
DẠNG 2 : LƯỠNG CHẤT PHẲNG
DẠNG 3:BẢN MẶT SONG SONG
DẠNG 4:PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
LUYỆN TẬP CÁC BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII:MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG
CHỦ ĐỀ 1:LĂNG KÍNH
Dạng 1: Tính các đại lượng liên quan đến lăng kính, vẽ đường đi tia sáng
Dạng 2:Góc lệch cực tiểu
Dạng 3: Điều kiện để có tia ló
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 2: THẤU KÍNH
DẠNG 1. TOÁN VẼ ĐỐI VỚI THẤU KÍNH
DẠNG 2. TÍNH TIÊU CỰ VÀ ĐỘ TỤ
DẠNG 3. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ẢNH – MỐI QUAN HỆ ẢNH VÀ VẬT
DẠNG 4. DỜI VẬT, DỜI THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH
DẠNG 5:THẤU KÍNH VỚI MÀN CHẮN SÁNG
DẠNG 6:ẢNH CỦA MỘT VẬT ĐẶT GIỮA HAI THẤU KÍNH, ẢNH CỦA HAI VẬT ĐẶT HAI BÊN THẤU KÍNH
DẠNG 7. HỆ THẤU KÍNH GHÉP SÁT
DẠNG 8: HỆ THẤU KÍNH GHÉP XA NHAU
CHỦ ĐỀ 3: MẮT VỀ PHƯƠNG DIỆN QUANG HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ 4:CÁC LOẠI KÍNH
Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200