Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio

0
5013

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio dưới dạng trắc nghiệm. Các bạn xem video ở dưới nhé.

GIẢI TOÁN TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BẰNG MÁY TÍNH CASIO

I. PHƯƠNG PHÁP: Tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$

Bước 1. Nhập hàm $y = f(x)$

Bước 2. Ứng với mỗi phương án ta cho k = 1, k=2,….và nhập vào máy tính bằng lệnh CALC. Nếu máy tính báo lỗi Math ERROR thì phương án đó được chọn.Chú ý: Cho $x = {x_1} + kA\pi \,\,\,(1);\,\,\,\,x = {x_2} + kB\pi \,\,(2)$

+ Nếu$A < B$thì số phần tử của công thức (1) nhiều hơn số phần tử của công thức (2).

+ Nếu$A > B$thì số phần tử của công thức (1) ít hơn số phần tử của công thức (2).

II. CÁC VÍ DỤ:

Câu 1: Tập xác định D của hàm số $y = \frac{{\cot x}}{{\cos x}}$.

    • A. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,k \in Z} \right\}$ (loại)

B. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {\frac{\pi }{4} + k2\pi ,k \in Z} \right\}$ (loại)

C. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}$

D. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}$ Chọn D

Vậy ta chọn phương án D

Câu 2: Tập xác định D của hàm số $y = \frac{1}{{\sin x – \cos x}}$ .
A. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}$(loai)

B. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {k2\pi ,k \in Z} \right\}$ (loại)

C. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}$(loại)

D. ${\rm{D = R\backslash }}\left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,k \in Z} \right\}$
Vậy ta chọn phương án D.

Câu 3: Tìm điều kiện để hàm số $y = \frac{{\tan x}}{{\cos x – 1}}$ xác định.
A. ${\rm{x}} \ne k2\pi $(chưa loại)

B. ${\rm{x}} = \frac{\pi }{3} + k2\pi $(loại)

C. $\left\{ \begin{array}{l}
{\rm{x}} \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \\
x \ne k2\pi
\end{array} \right.$

D. $\left\{ \begin{array}{l}
{\rm{x}} \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \\
x \ne \frac{\pi }{3} + k\pi
\end{array} \right.$(loại)
Vậy ta chọn phương án C.

Câu 4: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt {\frac{{1 – {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}}}{{1 + c{\rm{osx}}}}} $ là:
A. ${\rm{x}} \ne \pi + k2\pi $ (Chọn A)

B. ${\rm{x}} \ne \pi + k\pi $(loại)

C. ${\rm{x}} \ne \pi + k4\pi $(chưa loai)

D. ${\rm{x}} \ne \frac{\pi }{2} + k2\pi $ (loại)
Vậy ta phương án A.

 

Bài trướcGiáo án dạy thêm Toán lớp 9
Bài tiếp theoGiải toán trắc nghiệm phương trình lượng giác bằng máy tính casio
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments