Thứ Hai, Tháng Một 17, 2022

Lưu trữ

Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Lần 4 Chương 6: Oxi-Lưu Huỳnh...

0
Bộ đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 lần 4 chương 6: Oxi-Lưu huỳnh có đáp án gồm 10 đề gồm phần trắc nghiệm...

Bài tập trắc nghiệm chương lưu huỳnh theo 4 mức độ

1
Dưới đây là bài tập trắc nghiệm chương 6: Lưu huỳnh được phân theo theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu,vận dụng, vận...

10 đề kiểm tra 1 tiết chương 6-Oxi-Lưu huỳnh lớp 10 có đáp án

0
Dưới đây là 10 đề kiểm tra 1 tiết chương Oxi-Lưu huỳnh Hóa học lớp 10 có đáp án và lời giải. Bộ đề kiểm...

200 câu trắc nghiệm ôn tập chương Oxi-lưu huỳnh

2
Dưới đây là 200 câu trắc nghiệm ôn tập chương 6: Oxi-lưu huỳnh thuộc chương trình Hóa học lớp 10. Bài tập được viết dưới...

Bài tập luyện tập chương Oxi-Lưu huỳnh chương 6 hóa học 10

0
Dưới đây là bài tập Bài tập luyện tập chương Oxi-Lưu huỳnh chương 6 hóa học 10 có lời giải và đáp án. Bài tập...

Bài tập trắc nghiệm và tự luận chương Oxi-Lưu huỳnh hóa 10

3
Dưới đây là bài tập chương 6: Oxi-Lưu huỳnh hóa 10. Bài tập được chia thành 2 phần: Phần A: gồm 130 câu trắc...

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT