Thứ Hai, Tháng Một 17, 2022

Lưu trữ

Kế Hoạch Dạy Học Ngữ Văn Lớp 10,11,12 Theo CV 4040

0
Kế hoạch dạy học Ngữ Văn lớp 10,11,12 theo CV 4040 được soạn dưới dạng file word gồm 44 trang. Các bạn xem và...

Giáo Án Ngữ Văn 12 Theo Công Văn 5512 Học Kỳ 1 Rất Hay

0
Giáo án Ngữ Văn 12 theo công văn 5512 học kỳ 1 rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 163 trang. Các...

Giáo Án Ngữ Văn 11 Theo Công Văn 5512 Học Kỳ 1 Rất Hay

0
Giáo án Ngữ Văn 11 theo công văn 5512 học kỳ 1 rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 396 trang. Các...

Giáo Án Ngữ Văn 10 Theo Công Văn 5512 Học Kỳ 1 Rất Hay

0
Giáo án Ngữ Văn 10 theo công văn 5512 học kỳ 1 rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 241 trang. Các...

Giáo Án Chủ Đề Tích Hợp Truyện Dân Gian Việt Nam Ngữ Văn 10

0
Giáo án chủ đề tích hợp: Truyện Dân Gian Việt Nam Ngữ Văn 10 được soạn dưới dạng file word gồm 30 trang. Các...

Giáo Án Chủ Đề Tích Hợp Kí Việt Nam Hiện Đại Văn 12

0
Giáo án chủ đề tích hợp: Kí Việt Nam Hiện Đại -Văn 12 được soạn dưới dạng file word gồm 31 trang. Các bạn...

Giáo Án Chủ Đề Tích Hợp Đọc Hiểu Và Nghị Luận Về Thơ Trữ...

0
Giáo án chủ đề tích hợp: Đọc hiểu và nghị luận về thơ trữ tình trung đại Việt Nam-Văn 11 được soạn dưới dạng...

Giáo Án Ngữ Văn 12 Học Kỳ 2 Theo Phương Pháp Mới

0
Giáo án ngữ văn 12 học kỳ 2 được biên soạn theo phương pháp mới, đánh giá năng lực người học bằng 5 hoạt...

Giáo Án Ngữ Văn 12 Học Kỳ 1 Theo Phương Pháp Mới

0
Giáo án ngữ văn 12 học kỳ 1 theo phương pháp mới đánh giá năng lực học sinh bằng 5 hoạt động rất hay....

Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Văn 12 Cả Năm

0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 12 cả năm được biên soạn dưới dạng file word gồm 314 trang. Các bạn xem...

Giáo Án Tự Chọn Ngữ Văn 12 Cả Năm

0
Dưới đây là giáo án tự chọn (Bám sát) môn ngữ văn lớp 12 cả năm được biên soạn dưới dạng file word gồm...

Giáo Án Văn 12 Cả Năm Theo Phương Pháp Mới

1
Giáo án văn 12 cả năm theo phương pháp mới được biên soạn dưới dạng file word gồm 320 trang. Các bạn xem và...

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT