Lưu trữ

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính cá nhân được soạn dưới dạng file...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 slide. Các bạn...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành với các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 19...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Một số chức năng của hệ điều hành được soạn dưới dạng file pptx gồm 23...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp được soạn dưới dạng file pptx...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành thao tác với tệp và thư mục được soạn dưới dạng file pptx gồm...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Giới Thiệu Mạng Xã Hội

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Giới thiệu mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 25 slide. Các bạn...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Sử Dụng Mạng Xã...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành sử dụng mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 16 slide....

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Trao Đổi Thông Tin Trên Mạng...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Trao đổi thông tin trên mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 25...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Có Văn Hóa Khi...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng được soạn dưới dạng file pptx...

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Tránh Rủi Ro Trên...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Ứng xử tránh rủi ro trên mạng được soạn dưới dạng file pptx gồm 20 slide....

Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Bảng Tính Điện...

0
Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Làm quen với bảng tính điện tử được soạn dưới dạng file pptx gồm 33 slide....

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT