Thứ Sáu, Tháng Một 21, 2022

Lưu trữ

Kế Hoạch Dạy Học Lịch Sử Lớp 10,11,12 Theo CV 4040

0
Kế hoạch dạy học Lịch Sử lớp 10,11,12 theo CV 4040 được soạn dưới dạng file word gồm 39 trang. Các bạn xem và...

Giáo Án Lịch Sử 11 Theo Công Văn 5512 Cả Năm Rất Hay

0
Giáo án Lịch Sử 11 theo công văn 5512 cả năm rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 188 trang. Các bạn...

Giáo Án Lịch Sử 10 Theo Công Văn 5512 Cả Năm Rất Hay

0
Giáo án Lịch Sử 10 theo công văn 5512 cả năm rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 349 trang. Các bạn...

Giáo Án Lịch Sử Địa Phương Quảng Nam Lớp 12

0
Giáo án lịch sử địa phương Quảng Nam lớp 12 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải...

Giáo Án Lịch Sử Địa Phương Quảng Nam Lớp 10

0
Giáo án lịch sử địa phương Quảng Nam lớp 10 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải...

Giáo Án Lịch Sử 12 Định Hướng Phát Triển Năng Lực Phương Pháp Mới...

0
Giáo án lịch sử 12 định hướng phát triển năng lực theo phương pháp mới cả năm học, học kỳ 1 và học kỳ...

Giáo Án Lịch Sử 11 Phương Pháp Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực...

0
Giáo án lịch sử 11 phương pháp mới định hướng phát triển năng lực cả năm học gồm học kỳ 1 và học kỳ...

Giáo Án Lịch Sử 10 Phương Pháp Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực...

0
Dưới đây là giáo án lịch sử 10 phương pháp mới định hướng phát triển năng lực cả năm học bao gồm cả học...

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT