Thứ Tư, Tháng Một 26, 2022

Lưu trữ

10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Lần 3 Chương 5:Halogen Có Đáp...

0
10 đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 lần 3 chương 5:Halogen có đáp án rất hay được phân theo từng mức độ và...

Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 5:Halogen Hóa 10 Có Đáp Án

0
Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 5:Halogen Hóa 10 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 12 trang....

Trắc Nghiệm Luyện Tập Nhóm Halogen Hóa 10 Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm bài 26: luyện tập nhóm Halogen Hóa 10 có đáp án được viết dưới dạng file word và PDF gồm 18 trang....

Trắc Nghiệm Flo-Brom-Iot Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm bài 25: Flo-Brom-Iot Hóa 10 có đáp án được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Bài tập có tóm tắt...

Trắc Nghiệm Sơ Lược Về Hợp Chất Có Oxi Của Clo Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm sơ lược về hợp chất có oxi của clo có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 3...

Trắc Nghiệm Hidro Clorua- Axit Clohidric Và Muối Clorua Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm Hidro clorua- Axit clohidric và muối clorua có đáp án được soạn dưới dạng file word gồm 4 trang. Bài tập có...

Trắc Nghiệm Clo Hóa 10 Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm clo hóa 10 có đáp án được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Bài tập có tóm tắt các kiến...

Trắc Nghiệm Khái Quát Về Nhóm Halogen Có Đáp Án

0
Trắc nghiệm khái quát về nhóm Halogen có đáp án được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Bài tập có tóm tắt...

Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ có đáp án

0
Dưới đây là bài tập trắc nghiệm chương nhóm halogen  theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có...

Lý thuyết và bài tập chuyên đề nhóm Halogen hóa học 10

2
Dưới đây là tài liệu chuyên đề halogen chương 5 hóa học lớp 10. Chuyên đề được trình bày theo bố cục: A: Tóm...

Hệ thống lý thuyết chương Halogen hóa học lớp 10

1
Dưới đây là tài liệu hệ thống lý thuyết chương Halogen hóa học lớp 10. Tài liệu gồm 2 phần: Phần A: HALOGEN, Phần...

Lý thuyết và bài tập nhóm Halogen có đáp án

0
Dưới đây là lý thuyết và bài tập chương 5: nhóm Halogen có đáp án. Tài liệu này gồm 2 phần: Phần 1: Tóm...

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT