Tài Liệu Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí 12

0
139

Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12 bao gồm 4 phần: Những nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã hội ở nước; Vấn đề phát triển kinh tế, xã hội; Những vấn đề phát triển kinh tế theo vùng; Đông Nam Á. Tài liệu được viết dưới dạng file word gồm 235 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200