Tài Liệu Luyện Tập Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11

0
405

Tài liệu Luyện Tập Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 11 gồm các chủ đề: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dẫn xuất halogen-ancol-phenon-anđehit-xeton-axit cacboxylic. Trong mỗi chủ đề đều có: Lý thuyết có bản, xen kẻ các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải. Tài liệu được viết dưới dạng file pdf gồm 235 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây