Tài Liệu Ôn Tập Vật Lý 10 Học Kỳ 2

1
1008

Dưới đây là tài liệu ôn tập vật lý 10 học kỳ 2. Tài liệu ôn tập các chương: Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN; Chương V: CHẤT KHÍ; Chương VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC; Chương VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ. Mỗi chương đều tóm tắt các lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 24 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây