Trắc Nghiệm Cấu Trúc Tế Bào Có Đáp Án Và Lời Giải

0
15

Bài tập trắc nghiệm cấu trúc tế bào có đáp án và lời giải chi tiết. Bài tập có tóm tắt các kiến thức cơ bản với 50 câu trắc nghiệm gồm các nội dung sau:cấu trúc tế bào sinh vật nhân sơ;cấu trúc tế bào nhân thực;vận chuyển các chất qua màng sinh chất; thí nghiệm co nguyên sinh, phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 24 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200