Trắc Nghiệm Lý Thuyết Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn Có Đáp Án

0
17

Trắc nghiệm lý thuyết cân bằng và chuyển động của vật rắn có đáp án gồm 28 câu trắc nghiệm được viết dưới dạng file word gồm 4 trang. Bài tập bao gồm các dạng: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2 lực- Trọng tâm; Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song; Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng …của 3 lực song song ;Momen lực. Quy tắc momen. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200