Trắc Nghiệm Lý Thuyết Động Lực Học Chất Điểm Có Đáp Án

0
90

Trắc nghiệm lý thuyết động lực học chất điểm có đáp án gồm 31 câu trắc nghiệm với các dạng: Lực – Tổng hợp và phân tích lực – Các định luật Niu tơn; Lực đàn hồi. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200