Trắc Nghiệm Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Rắn-Các Hiện Tượng Bề Mặt Chất Lỏng Có Đáp Án

0
50

Bài tập trắc nghiệm sự nở vì nhiệt của chất rắn-các hiện tượng bề mặt của chất lỏng có đáp án gồm 80 câu trắc nghiệm được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Bài tập được phân thành các dạng: Lực căng mặt ngoài của chất lỏng; Hiện tượng mao dẫn. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200