Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 10 Học Kỳ I

0
2171

Tài Liệu Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 10 Học Kỳ I gồm các phần Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập dạng tự luận. Nội dung gồm các chủ đề: sự rơi tự do, chuyển động tròn đều, tính tương đối của chuyển động- công thức cộng vận tốc, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 41 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

 

 

 

Bình Luận

avatar
200