Đề kiểm tra 1 tiết thử chương III: Nguyên hàm, tích phân ứng dụng-Đề 6

0
1817

Dưới đây là đề kiểm tra trực tuyến 45 phút chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 3-Đề 6

—————————————————————————————————

Bình Luận

avatar
200