Trắc Nghiệm Di Truyền Học Người Có Đáp Án Và Lời Giải

0
91

Bài tập trắc nghiệm di truyền học người có đáp án và lời giải đồng thời tóm tắt các kiến thức cơ bản xen kẻ 75 câu trắc nghiệm. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 41 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200