Trắc Nghiệm Ứng Dụng Di Truyền Học Có Đáp Án Và Lời Giải

0
76

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng di truyền học có đáp án và lời giải chi tiết bao gồm 5 nội dung: tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp; chọn giống vặt nuôi cây trồng dựa trên biến dị tổ hợp; tạo giống bằng phương pháp gây đột biến; tạo giống bằng cồng nghệ gen; tạo giống bằng công nghệ tế bào. Tài liệu có tóm tắt các kiến thức xen kẻ 125 câu trắc nghiệm và được viết dưới dạng file word gồm 56 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200