200 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm tích phân và ứng dụng có đáp án

0
1876

Dưới đây là 200 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm tích phân và ứng dụng có đáp án. Nội dung gồm 10 dạng sau:
1. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2. Tìm họ nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
3. Tìm họ nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần
4. Sử dụng định nghĩa tích phân
5. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1
6. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
8. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần
9. Tính diện tích hình phẳng
10. Tính thể tích vật tròn xoay

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây