Bài Tập Trắc Nghiệm Tính Tương Đối Của Chuyển Động-Công Thức Cộng Vận Tốc Có Đáp Án

0
176

Bài tập trắc nghiệm tính tương đối của chuyển động-công thức cộng vận tốc có đáp án gồm 60 câu trắc nghiệm. Bài tập bao gồm các dạng: Chuyển động trên cùng 1 phương; Chuyển động theo hai phương vuông góc; Chuyển động theo hai phương hợp với nhau một góc $\alpha $. Bài tập được viết dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200