Đề Thi Học Kì 2 Giáo Dục Kinh Tế Pháp Luật 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 1

0
1308

Đề thi học kì 2 Giáo dục kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023-ĐỀ 1

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 Phút

I. TRẮC NGHỆM (5 điểm)

Câu 1: Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển khoa học và công nghệ giữ vai trò

A. then chốt. B. quan trọng. C. động lực. D. nền tảng.

Câu 2: Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nào sau đây là cơ quan đại biểu của nhân dân?

A. Quốc hội và Ủy ban nhân dân.

B. Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc.

C. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

D. Quốc hội và Chính phủ.

Câu 3: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. tập trung quan liêu. B. tập trung dân chủ.

C. dân chủ và thói quen. D. dân chủ và tự do.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam

A. Do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng lãnh đạo.

C. Hoạt động theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

D. Đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân lao động.

Câu 5: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Chính phủ. B. Quốc hội. C. Đoàn thanh niên D. Chủ tịch nước.

Câu 6: Quyền lực nhà nước được phân chia thành các quyền nào sao đây?

A. quyền lập pháp, hành pháp, công tố

B. quyền lập pháp, tư pháp

C. quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

D. quyền lập pháp, luật pháp, tư pháp

Câu 7: Theo quy định của Hiến pháp 2013, nội dung nào sau đây không phải là quy định của Hiến pháp về khoa học, công nghệ?

A. Ưu tiên đầu tư chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ.

B. Mua bán các dây chuyền khoa học đã qua sử dụng.

C. Bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ.

D. Khuyến khích cá nhân đầu tư nghiên cứu.

Câu 8: Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ công chức nhà nước trong bộ máy nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân là thể hiện đặc điểm nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước?

A. Tính pháp chế. B. Tính nhân dân.

C. Tính quyền lực. D. Tính nhất nguyên chính trị.

Câu 9: Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại rừng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức

A. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.

B. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

D. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Câu 10: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc đảm bảo

A. đa nguyên đa đảng. B. đa đảng đối lập.

C. quyền lực thuộc về nhân dân D. quyền lực phân chia các tầng lớp

Câu 11: Ở Việt Nam, cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp

A. Quốc Hội. B. Chủ tịch nước. C. Chính phủ. D. Tòa án nhân dân.

Câu 12: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Chính phủ. B. Bí thư đoàn thanh niên.

C. Quốc hội. D. Chủ tịch nước.

Câu 13: Mặc dù trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp song tất cả các cơ quan thực hiện đều đảm bảo mục tiêu chung là

A. phục vụ nhân dân. B. tự do chính trị

C. tự do nhân quyền. D. đàn áp nhân dân.

Câu 14: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Kinh tế tập thể. B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Kinh tế tư nhân. D. Kinh tế nhà nước.

Câu 15: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là

A. nhiệm vụ quan trọng. B. nhiệm vụ thứ yếu.

C. chính sách ưu tiên. D. quốc sách hàng đầu.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy nêu nội dung của Hiến pháp năm 2013 về môi trường?

Theo em là học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

Câu 2: (2 điểm) Buổi tối, khi hai anh em H đang làm bài tập về nhà thì em gái H hỏi: “ Anh ơi! Tại sao chủ tịch nước lại có thể thay mặt Nhà nước ta về đối nội, đối ngoại được hả anh?”.

a. Nếu em là H, em sẽ trả lời câu hỏi của em gái như thế nào? (1 điểm)

b. Em hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. (1 điểm)

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHỆM

1 2 3 4 5 6 7 8
A C B A A C B B
9 10 11 12 13 14 15
C C A B A D D

II. TỰ LUẬN

Câu Nội dung Điểm
Câu 1. Hiến pháp năm 2013 quy định về môi trường như sau:

– Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lí, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

– Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

– Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

– Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lí nghiêm và có trách nhiệm khắc phục , bồi thường thiệt hại.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Là học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường:

+ Vứt rác đúng nơi quy định.

+ Tắt điện, quạt, tivi khi không sử dụng.

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông.

+ Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5-6

Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm.

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2. Học sinh cần nêu được các ý sau:

a. Nếu là H, em trả lời em gái rằng: Vì Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, là người có cương vị cao nhất, có tất cả mọi quyền hạn.

0,5 điểm
b. Học sinh nên làm:

+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nhà nước đưa ra

+ Không tham gia tệ nạn xã hội

Học sinh không nên làm: + Tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật

Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023-ĐỀ 2

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 Phút

I. TRẮC NGHIÊM ( 5 điểm)

Câu 1: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là

A. quốc sách hàng đầu. B. chính sách ưu tiên.

C. nhiệm vụ thứ yếu. D. nhiệm vụ quan trọng.

Câu 2: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Bí thư đoàn thanh niên. B. Chính phủ.

C. Quốc hội. D. Chủ tịch nước.

Câu 3: Quyền lực nhà nước được phân chia thành các quyền nào sao đây?

A. quyền lập pháp, luật pháp, tư pháp

B. quyền lập pháp, hành pháp, công tố

C. quyền lập pháp, tư pháp

D. quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Câu 4: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Kinh tế tập thể. B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. Kinh tế tư nhân.

Câu 5: Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển khoa học và công nghệ giữ vai trò

A. động lực. B. then chốt. C. quan trọng. D. nền tảng.

Câu 6: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. tập trung quan liêu. B. tập trung dân chủ.

C. dân chủ và tự do. D. dân chủ và thói quen.

Câu 7: Ở Việt Nam, cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp

A. Chủ tịch nước. B. Tòa án nhân dân. C. Chính phủ. D. Quốc hội.

Câu 8: Theo quy định của Hiến pháp 2013, nội dung nào sau đây không phải là quy định của Hiến pháp về khoa học, công nghệ?

A. Bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ.

B. Khuyến khích cá nhân đầu tư nghiên cứu.

C. Mua bán các dây chuyền khoa học đã qua sử dụng.

D. Ưu tiên đầu tư chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ.

Câu 9: Mặc dù trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp song tất cả các cơ quan thực hiện đều đảm bảo mục tiêu chung là

A. tự do chính trị B. phục vụ nhân dân.

C. tự do nhân quyền. D. đàn áp nhân dân.

Câu 10: Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ công chức nhà nước trong bộ máy nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân là thể hiện đặc điểm nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước?

A. Tính nhân dân. B. Tính pháp chế.

C. Tính quyền lực. D. Tính nhất nguyên chính trị.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam

A. Đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân lao động.

B. Thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng lãnh đạo.

C. Do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Hoạt động theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Câu 12: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Quốc hội. B. Đoàn thanh niên C. Chủ tịch nước. D. Chính phủ.

Câu 13: Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại rừng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức

A. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

B. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

D. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.

Câu 14: Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nào sau đây là cơ quan đại biểu của nhân dân?

A. Quốc hội và Chính phủ.

B. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

C. Quốc hội và Ủy ban nhân dân.

D. Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc.

Câu 15: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc đảm bảo

A. đa nguyên đa đảng. B. quyền lực thuộc về nhân dân

C. quyền lực phân chia các tầng lớp D. đa đảng đối lập.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy nêu nội dung của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục?

Theo em, là học sinh sẽ làm gì để đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam?

Câu 2: (2 điểm) Buổi tối, khi hai anh em H đang làm bài tập về nhà thì em gái H hỏi: “ Anh ơi! Tại sao chủ tịch nước lại có thể thay mặt Nhà nước ta về đối nội, đối ngoại được hả anh?”.

a. Nếu em là H, em sẽ trả lời câu hỏi của em gái như thế nào? (1 điểm)

b. Em hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. (1 điểm)

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5 6 7 8
A A D B B B D C
9 10 11 12 13 14 15
B A C D C B B

II. TỰ LUẬN

Câu Nội dung Điểm
Câu 1. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục:

Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng co dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

– Nhà nước Việt Nam ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục.

– Chăm lo phát triển giáo dục ở các cấp học, thực hiện phổ cập giáo dục và các chính sách về học bổng, học phí hợp lí.

– Ưu tiên phát triển giáo dục ở các vùng có điều kiện khó khăn, tạo điều kiện để các nhóm yếu thế được tiếp cận với giáo dục.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Là học sinh em sẽ làm gì để đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam:

+ Cố gắng học tập, rèn luyện khi ngồi trên ghế nhà trường.

+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua của lớp của trường.

+ Chủ động tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, stem..

Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm.

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2. Học sinh cần nêu được các ý sau:

a. Nếu là H, em trả lời em gái rằng: Vì Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, là người có cương vị cao nhất, có tất cả mọi quyền hạn.

0,5 điểm
b. Học sinh nên làm:

+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nhà nước đưa ra

+ Không tham gia tệ nạn xã hội

Học sinh không nên làm: + Tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật

Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Thi HK2 Giáo Dục Kinh Tế Pháp Luật 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án
Bài trướcĐề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Văn 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án
Bài tiếp theoĐề Thi Cuối HK2 Tiếng Anh 12 Hệ 10 Năm Sở GD Quảng Nam 2022-2023 Có Đáp Án
de-thi-hoc-ki-2-giao-duc-kinh-te-phap-luat-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-anĐề thi học kì 2 Giáo dục kinh tế pháp luật 10 Kết nối tri thức có đáp án rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 2 sắp đến.
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments