Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập hình học lớp 12 kỳ II

0
3344

Tài liệu nhằm tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập hình học lớp 12 kỳ II bao gồm các chủ đề: Tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ, phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian.

Bình Luận

avatar
200