Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tam Giác Đồng Dạng

0
609
  • Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tam Giác Đồng Dạng

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tam giác đồng dạng lớp 8. Chuyên đề phân thành các dạng toán sau:tính độ dài đoạn thẳng, tỷ số , diện tích; chứng minh hệ thức, đẳng thức nhờ tam giác đồng dạng; chứng minh quan hệ song song; chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau; toán ứng dụng thực tế. Chuyên đề được viết dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200