Đề Kiểm Tra HK 1 Tin 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 7

0
3001

Đề kiểm tra HK 1 Tin 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 7 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Câu 1: Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?

A. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ. B. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên.

C. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn.

D. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai biết.

Câu 2: Hai kí tự W và H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

A. Chiều rộng, chiều dài. B. Góc của điểm đầu và điểm cuối. C. Cung. D. Bán kính.

Câu 3: Chọn phương án sai khi nói về biện pháp phòng chống hành vi bắt nạt trên mạng

A. Được phép kết bạn với mọi đối tương khi tham gia trên mạng. B. Lưu giữ tất cả các bằng chứng.

C. Không kết bạn dễ dãi qua mạng.

D. Khi sự việc nghiêm trọng hãy báo cho cơ quan công an kèm theo bằng chứng.

Câu 4: Hành vi nào sau đây là hành vi xấu khi giao tiếp trên mạng?

A. Học online B. Đưa tin đúng sự thật lên mạng

C. Đưa tin không phù hợp lên mạng

D. Chia sẻ các thông tin đúng sự thật do các bài báo chính thống đăng

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây, không phải là thiết bị số?

A. Bộ thu phát wifi B. Laptop C. Đồng hồ cơ D. Thẻ nhớ

Câu 6: Các dịch vụ đám mây cơ bản chủ yếu liên quan đến?

A. Cho thuê các dịch vụ Tin học B. Thuê người lập trình viết chương trình.

C. Cho thuê các tài nguyên phần mềm và phần cứng. D. Cho thuê máy tính

Câu 7: Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai (kí hiệu CT.05) có chiều dài 264 km. Một ô tô chạy với tốc độ trung bình toàn tuyến là 70 km/h. Em hãy dùng ngôn ngữ lập trình Python ra lệnh cho máy tính để xác định thời gian ô tô đó đi từ Lào Cai về Hà Nội

A. print(‘‘Thời gian từ Lào Cai về Hà Nội là: , 264/70, giờ’’)

B. print(‘’Thời gian từ Lào Cai về Hà Nội là:’’, ‘264*70, ‘giờ’)

C. print(‘Thời gian từ Lào Cai về Hà Nội là:, 264*70, giờ’)

D. print(“Thời gian từ Lào Cai về Hà Nội là:”, 264/70, “giờ”)

Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. 1GB = 1024KB. B. 1MB = 1024KB. C. 1Bit = 1024B. D. 1KB = 1024 GB.

Câu 9: Biểu tượng trên thanh điều khiển thuộc tính dùng để?

A. Gộp điểm B. Bỏ điểm C. Thêm điểm D. Tách điểm

Câu 10: Phép gán nào dưới đây đúng

A. x=3 B. x==3 C. x:3 D. x:=3

Câu 11: Chọn phương án sai khi nói về hành vi vi phạm bản quyền đối với các sản phẩm tin học?

A. Không được phép Sửa chữa, chuyển thể phần mềm, dữ liệu, mua bán phần mềm mà không có sự cho phép của tác giả

B. Công bố mà không được phép

C. Sửa chữa, chuyển thể phần mềm, dữ liệu mà không được phép của tác giả D. Mạo danh tác giả.

Câu 12: Phép nối hai xâu kí tự trong Python kí hiệu là

A. * B. ^ C. & D. +

Câu 13: Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với (1)……… giúp cho việc đọc, hiểu chương trình (2)……… hơn”

A. (1) ngôn ngữ tự nhiên; (2) dễ dàng. B. (1) ngôn ngữ máy; (2) chuyên nghiệp.

C. (1) ngôn ngữ tự nhiên; (2) chuyên nghiệp. D. (1) ngôn ngữ máy; (2) của máy dễ dàng.

Câu 14: Có mấy loại đồ họa cơ bản?

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 15: Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì

print (“13+10*3/2-3*2 =”, 13+10*3/2-3*2)

A. 13+10*3/2-3*2 = 22. B. 22=22. C. 3+10*3/2-3*2 = 13+10*3/2-3*2. D. 22.

Câu 16: Sau các lệnh dưới đây, các biến x, y nhận giá trị bao nhiêu?

>>> x = 10

>>> y = x**2 – 1

>>> x = x//2 + y%2

A. x = 6, y= 6 B. x = 54, y= 99 C. x = 10, y= 19 D. x = 6, y= 99

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng về mạng LAN?

A. Các máy tính trong mạng LAN phải được đặt trong một phòng

B. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính trong một quy mô địa lí nhỏ

C. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối các máy tính trên phạm vi toàn cầu

D. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau qua cáp truyền tín hiệu

Câu 18: IoT được định nghĩa là

A. điện thoại thông minh phát tín hiệu. B. liên kết các máy tính.

C. liên kết các điện thoại thông minh.

D. liên kết các thiết bị thông minh để tự động thu thập, trao đổi xử lý dữ liệu.

Câu 19: Trong Python, xâu kí tự được đặt trong dấu?

A. Ngoặc vuông. B. Ngoặc nhọn. C. Nháy kép. D. Ngoặc tròn.

Câu 20: Lệnh print() có chức năng

A. In kết quả của một phép tính ra màn hình.

B. In dữ liệu ra màn hình, có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.

C. In dữ liệu ra màn hình, nhưng chỉ in được một giá trị duy nhất.

D. In dữ liệu ra màn hình, dữ liệu đó phải ở dạng xâu kí tự hoặc logic.

Câu 21: Thiết bị nào dưới đây, không phải là thiết bị thông minh?

A. Camera kết nối internet B. Đồng hồ lịch vạn niên

C. Điện thoại smart phone D. Máy tính bảng

Câu 22: Môi trường lập trình của Python có mấy chế độ

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 23: Để máy tính in ra màn hình dòng chữ ‘xin chao’. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, ta viết câu lệnh

A. print [“xin chao”] B. print ([“xin chao”]) C. print (‘xin chao’) D. print (“xin chao”)

Câu 24: Phần mềm độc hại viết ra có tác dụng

A. Dùng với ý đồ xấu, gây ra tác động không mong muốn. B. Dùng để hỗ trợ các ứng dụng.

C. Dùng để hỗ trợ cho người dùng truy cập các trang Web nhanh hơn

D. Cải thiện khả năng xử lí của máy tính.

Câu 25: Điều nào sau đây sai khi nói về các đặc điểm của virus

A. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.

B. Có loại Virus tấn công vào hệ điều hành Windows.

C. Virus không ảnh hưởng đến hoạt động máy tính. D. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.

Câu 26: Đâu không phải hành vi vi phạm về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng mạng

A. Đưa tin không phù hợp lên mạng. B. Cố ý gây thương tích cho người khác.

C. Vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu và phần mềm.

D. Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép.

Câu 27: Khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên các máy tính công cộng, việc nên làm là

A. để chế độ tự động đăng nhập.

B. không để chế độ ghi nhớ mật khẩu và đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng.

C. để chế độ ghi nhớ mật khẩu. D. không cần phải thoát tài khoản sau khi sử dụng.

Câu 28: Tên (định danh) của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) và giá trị đó có thể được thay đổi khi thực hiện chương trình là khái niệm của?

A. Con trỏ. B. Xâu C. Hằng. D. Biến.

Câu 29: Thanh công cụ nào được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape

A. Bảng màu. B. Thanh thiết lập chế độ kết dính.

C. Thanh điều khiển thuộc tính. D. Hộp công cụ.

Câu 30: Trong Python cú pháp câu lệnh gán là

A. < tên biến > := < biểu thức > B. < tên biến > ==<biểu thức >

C. < tên biến > =< biểu thức > D. <biểu thức > = <tên biến >

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5
D A A C C
6 7 8 9 10
C D B C A
11 12 13 14 15
A D A B A
16 17 18 19 20
D B D C B
21 22 23 24 25
B D D A C
26 27 28 29 30
B B D D C
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Kiểm Tra HK 1 Tin 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 7
Bài trướcĐề Ôn Thi HK 1 Tin 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 6
Bài tiếp theoĐề Kiểm Tra HK1 Tin 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 8
de-kiem-tra-hk-1-tin-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-7Đề kiểm tra HK 1 Tin 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 7 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments