Đề Kiểm Tra HK1 Kinh Tế Pháp Luật 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 6

0
2286

Đề kiểm tra HK1 Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 6 được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Mô hình kinh tế nào dưới đây dựa trên hình thức đồng sở hữu, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?

A. Hộ gia đình. B. Hợp tác xã.    C. Công ty hợp danh. D. Hộ kinh doanh.

Câu 2. Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm là hình thức tín dụng nào dưới đây?

A. Cho vay trả góp. B. Tín dụng đen. C. Cho vay tín chấp. D. Cho vay thế chấp.

Câu 3. Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?

A. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. B. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp. D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Câu 4. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính

A. cưỡng chế. B. bắt buộc. C. tự giác. D. tự nguyện.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng?

A. Tính tạm thời. B. Tính bắt buộc. C. Tính hoàn trả. D. Dựa trên sự tin tưởng.

Câu 6. Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động

A. ít quan trọng. B. bình thường. C. cơ bản nhất. D. thiết yếu.

Câu 7. Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn

A. cả vốn gốc và lãi. B. nguyên phần lãi phải trả. C. đủ số vốn ban đầu. D. nguyên phần gốc ban đầu.

Câu 8. Nhận định nào dưới đây nói về nhược điểm của cơ chế thị trường?

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế. B. Kích thích đổi mới công nghệ.

C. Làm cho môi trường bị suy thoái. D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Câu 9. Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc

A. thu nhưng không chi. B. không hoàn trả trực tiếp.

C. chi nhưng không thu. D. hoàn trả trực tiếp.

Câu 10. Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào sau đây là chức năng cơ bản của thị trường?

A. Thừa nhận giá trị hàng hóa. B. Đo lường giá trị hàng hóa.

C. Phương thức thanh toán. D. Biểu hiện bằng giá cả.

Câu 11. Một trong những ưu điểm của mô hình hộ sản xuất kinh doanh là

A. quản lý gọn nhẹ. B. có nhiều công ty con.

C. vốn đầu tư lớn. D. huy động nhiều lao động.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh quyền của người dân về ngân sách nhà nước?

A. Quyền được nhận tiền trực tiếp từ ngân sách.

B. Quyền được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

C. Quyền được biết về thông tin ngân sách.

D. Quyền giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách.

Câu 13. Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần

A. thúc đẩy khủng hoảng. B. duy trì thất nghiệp.

C. tàn phá môi trường. D. giải quyết việc làm.

Câu 14. Ngân sách nhà nước là

A. quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia.

B. toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp.

C. toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước.

D. toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia.

Câu 15. Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?

A. Tiêu dùng. B. Trung gian. C. Sản xuất. D. Nhà nước.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Mô hình doanh nghiệp là gì? Trình bày đặc điểm của doanh nghiệp?

Câu 2: Em hãy nhận xét về các việc làm sau?

a. Giám đốc B yêu cầu kế toán trưởng thay đổi số liệu thu chi của doanh nghiệp để giảm thuế.

b. Để giảm thuế thu nhập cá nhân, anh X đã nhờ chị P đứng tên một số tài khoản thu nhập.

Câu 3: Trong khu phố chợ có bà L đang vận động mọi người cho vay tiền sẽ được hưởng lãi xuất cao hơn với gửi ngân hàng để bà lấy vốn đầu tư kinh doanh. Bác hàng xóm tin tưởng, rủ mẹ H cho bà L vay tiền. H muốn ngăn mẹ không cho bà L vay tiền.

Nếu là H, em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5
B C D B B
6 7 8 9 10
C A C B A
11 12 13 14 15
A A D C B

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Mô hình doanh nghiệp là gì? Trình bày đặc điểm của doanh nghiệp?

Lời giải

Mô hình doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh

Trình bày đặc điểm của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp có đặc điểm

+ Có tính kinh doanh: mục đích hoạt động là tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng hoá/dịch vụ,…

+ Có tính hợp pháp; đã đăng kí và được cấp phép kinh doanh.

+ Có tính tổ chức: có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, trụ sở giao dịch, tài sản riêng và tư cách pháp nhân (trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân).

Câu 2: Em hãy nhận xét về các việc làm sau?

a. Giám đốc B yêu cầu kế toán trưởng thay đổi số liệu thu chi của doanh nghiệp để giảm thuế.

b. Để giảm thuế thu nhập cá nhân, anh X đã nhờ chị P đứng tên một số tài khoản thu nhập.

Lời giải

a. Việc làm của giám đốc B là sai quy định của pháp luật bởi vì không kê khai đúng số thế làm thất thoát ngân sách nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b. Việc làm trên là sai trái vì nếu làm như vậy sẽ dẫn đến không tăng ngân sách nhà nước, không điều tiết được khoảng cách giàu nghèo, không giúp tăng trưởng nền kinh tế, không bảo đảm nguồn thu nhập cá nhân là hợp lí.

Câu 3: Trong khu phố chợ có bà L đang vận động mọi người cho vay tiền sẽ được hưởng lãi xuất cao hơn với gửi ngân hàng để bà lấy vốn đầu tư kinh doanh. Bác hàng xóm tin tưởng, rủ mẹ H cho bà L vay tiền. H muốn ngăn mẹ không cho bà L vay tiền.

Nếu là H, em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào?

Lời giải

Nếu là H, em sẻ nói với mẹ rằng không nên vì lãi suất cho vay cao mà cho bà L vay, hình thức này không có ràng buộc về pháp lí nên dễ gặp rủi ro lỡ bà L làm ăn thua lỗ hoặc có mục đích khác thì có thể bị mất tiền.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Kiểm Tra HK1 Kinh Tế Pháp Luật 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 6
Bài trướcSách Chuyên Đề Toán 12 Chân Trời Sáng Tạo File PDF
Bài tiếp theoSách Giáo Khoa Toán 12 Cánh Diều Tập 1 File PDF
de-kiem-tra-hk1-kinh-te-phap-luat-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-6Đề kiểm tra HK1 Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 6 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments